Bestilling

Her kan du bestille ditt juletre!
Du vil motta juletre, samt gratis julenek og stjerne fra 750.- til 900.-
Man får se treet man kjøper, og man har flere trær og velge mellom!
Denne bestillingen er ikke bindende, om du melder du deg på.

Juletre, med gratis julestjerne og julenek koster fra 750.- til 900.-
Ønsker du å bytte juleneket i en ekstra julestjerne er dette mulig.
Eller om du ønsker å bytte julestjerna i ett ekstra nek .

Gi beskjed om dette i beskjed.

Fyll inn ditt navn ,adresse , og telefonnummer.
Det er fint for oss om du klarer å beskrive litt om hvor du bor i din by eller sted,
slik at vi kan putte deg lettere inn i våres leveringssystem.
Om du vanligvis er hjemme etter en viss tid på dagen, eller hjemme hele dagen, legg igjen dette på beskjed.

Når vi kommer til deg , kan du finne på siden, Når kommer vi
Dette er tider vi må forholde oss til for å få det til gå opp med alle leveringer.
Passer det ikke, så gi beskjed. Når på dagen vi kommer til deg, vill du få beskjed om
Pr. sms, en til to dager før vi kommer.

Kryss ut for cirka høyde for treet du ønsker. Du binder deg ikke for denne høydebestilling, men vi trenger det for å kalkulere med litt med innkjøp. Husk med fot og stjerne blir treet ca 20 cm ekstra! Beskriv gjerne om du ønsker ett lite eller stort tre .

Bestillingskjema